trädgårdstjänster


form & natur

formgivning  rådgivning  inspiration


En trädgård är i ständig förändring, den växer och utvecklas, släpps fri och hålls tillbaka. Växter försvinner och nya dyker upp.


Och – den blir aldrig färdig.


Som med allt levande, är trädgården inte ett skötselfritt fenomen – snarare ett begränsat stycke kontrollerad ”natur”. Men genom att arbeta med naturen kan man skapa hållbara planteringar som i sin tur, efter etablering, behöver endast ett lättare underhåll.


En trädgårdsritning väver samman trädgårdens förutsättningar med dina önskemål och behov. Förslag på rumslighet och olika   funktioner visualiseras.


Ritningen kan inspirera och vägleda dig i trädgården eller ligga till grund för vidare utveckling.

RÅDGIVNING & INSPIRATION

från  2 100 kr

 

Rådgivning och inspiration i er trädgård, med fokus på utformning och funktion. Ni får hjälp med era funderingar och frågeställningar kring t ex rabatt, uteplats eller trädgård.


TRÄDGÅRDSVÄXTER 

per offert                                                                                                

Genom samarbete med lokala växtodlare erbjuds försäljning av prisvärda perenner samt buskar och träd. Tag kontakt för mer information och säsongens växtsortiment (vår-höst).


 

Ett rådgivningsmöte kan inspirera till nya idéer och

vara en utgångspunkt för din egen planering av trädgården.

Vill du heller gå vidare med trädgårdsplaneringen dras

kostnaden för rådgivningen av på kommande offert.

TRÄDGÅRDSSKISS

per offert (från 6 900 kr)

En skiss med förslag på trädgårdens övergripande utformning, karaktär och rumsbildande stukturer.  Tips på karaktärsbildande växter och material kompletterar gestaltningsidén. Ett inledande besök ingår.


BESKÄRNING & SKÖTSEL

480 kr per tim  exkl

bortforsling av växtmaterial

Enklare beskärning av mindre träd samt bär- och prydnadsbuskar.


Samarbete med arborister för större beskärningsarbeten och trädfällning. 

TRÄDGÅRDSRITNING

 per offert

Ritning i skala som visar på övergripande och detaljerade strukturer av gestaltningsidén. Här visas rumsbildande stukturer, gångar och planteringar med förslag på växter. Perspektivskisser, snitt och utförliga beskrivningar förtydligar gestaltningen. Förslag på eventuella konstruktioner och material för hårdgjorda ytor. Ett inledande besök och återbesök besök i samband med presentation av förslaget.TILLVAL

per offert

Presentkort

Växtförteckning

Planteringsplan

Skötselplan

PRISER

Samtliga priser är inklusive moms om inget annat anges.

Timpris utöver offert är  680 kr/tim. För bokning av kvällstid och helg tillkommer 300 kr/tim


RESA

Resa på 1 mil t/r ingår därefter utgår  kör-ersättning med 50   kr/mil.


form & natur reserverar sig för eventuella felskrivningar samt förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående avisering.FÖRETAGET INNEHAR F-SKATTSEDEL

COPYRIGHT © 2019   |   ALL RIGHTS RESERVED