om


form & natur

formgivning  rådgivning  inspiration


form & natur 

...baserat i Skåne och riktar sig till såväl privatpersoner som förskolor, bostadsrätts-föreningar och företag


...konsult bl a på Sveriges

lantbruksuniversitet SLU i Alnarp inom olika projekt med anknytning till utbildnin, trädgård och studentkontakt


...erbjuder idéskisser och trädgårdsritningar, kurser, föredrag samt rådgivning kring växter, skötsel och formgivning


...växtförsäljning - perenner, buskar och träd under säsong, vår till höst


...samarbetar med andra företag i branschen, så som plantskolor och anläggare, för att erbjuda helhetslösningar


utbildning

Trädgårdsingenjör inriktning design

Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp


Introduktionskurs Trädgårdsterapi

Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp


Ekologisk odlingskurs

Alma fkhs Stockholm, Holma Höör


COPYRIGHT © 2020 |   ALL RIGHTS RESERVED